2. stupeň

Učební plán pro druhý stupeň

Ročník

Již nyní máme v plánu pokračovat ve výuce Vašich dětí i v průběhu 2. stupně základní školy. I když v současné době neotevřeme 2. stupeň, zažádali jsme o zapsání školy s 1. i 2. stupněm. Vašim dětem můžeme tedy poskytnout plynulý přechod na 2. stupeň.

 

Předměty pro druhý stupeň a jejich hodinová týdenní dotace (h/t) v jednotlivých ročnících jsou zobrazeny v tabulce

Vyučování v českém jazyce

VI.

VII.

VIII.

IX.

Hodinová týdenní dotace

Český jazyk

4

4

4

5

History (dějepis)

1

1

1

1

Geography (zeměpis)

1

1

1

-

Občanská výchova

1

1

1

1

Cizí jazyk (volitelný)

2

2

2

2

Vyučování v anglickém jazyce

English (anglický jazyk)

3

3

3

3

Mathematics (matematika)

4

4

4

4

Physics (fyzika)

1

2

2

2

Biology (přírodopis)

2

2

2

1

Chemistry (chemie)

-

-

2

2

Music (hudební výchova)

1

1

1

1

Art and Design (výtvarná výchova)

2

2

1

1

Physical Education (tělesná výchova)

2

2

2

2

Health Education (výchova ke zdraví)

1

-

1

-

Practical Activities (praktické činnosti)

1

1

1

1

Computing (informatika a výpočetní technika)

1

1

-

-

Optional Subject (volitelný předmět)

1

1

1

3

Geography (zeměpis)

1

1

1

1

History (dějepis)

1

1

1

1

Kontakty

Anglofonní základní škola

Kudy k nám

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

 

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: Mgr. Nikolaj Hladík

Email: nikolaj.hladik@anglozs.cz

Telefon: +420 603 416 073

 

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

 

Ředitel zřizovatele: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

 

Ředitelka přípravného stupně: Markéta Kantová

Email: marketa.kantova@anglozs.cz

Telefon: +420 775 366 160

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.

 

Možnost parkování v areálu školy.

Stránky vytvořil Pavel Bílek

Stránky vytvořil Pavel Bílek