ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

 

Výše školného ve školním roce 2022/2023 bude 115.000,- Kč.

Ze školného jsou hrazeny učebnice i další učební pomůcky.

Pro druhé dítě poskytujeme 50% sourozeneckou slevu, třetí dítě v základní škole je zdarma!

Školné po zápisu školáka je možné uhradit několika způsoby:

 

  • Ve dvou splátkách, první splátka ve výši 8.500,- Kč splatná do 10 dnů od podpisu smlouvy po zápisu školáka a druhá splátka ve výši 106.500,- Kč splatná ke dni 1. června příslušného kalendářního roku, obě splátky školného za následující školní rok.

  • Ve třech splátkách, první splátka ve výši 8.500,- Kč se splatností do 10 dnů od podpisu smlouvy po zápisu školáka a druhá splátka ve výši 49.000,- Kč se splatností ke dni 1. června příslušného kalendářního roku, obě splátky školného za první pololetí následujícího školního roku a třetí splátka ve výši 57.500,- Kč se splatností k 1. prosinci příslušného školního roku za druhé pololetí příslušného školního roku.

 

Pozn.: V průběhu dalších školních roků je školné splatné k 1. červnu (v případě úhrady celé částky školného), případně ke dni 1. června a 1. prosince (v případě dvou splátek). Započitatelná záloha na školné se hradí pouze po zápisu školáka. 

 

V případě využití družiny s odpoledními aktivitami do 18:00 hod. je poplatek za školní družinu pro školní rok 2019/2020 v částce 5.200,- Kč za každý měsíc. Rodiče a škola se však mohou dopředu dohodnout na snížené částce poplatku za školní družinu v případě, že žák nebude školní družinu navštěvovat všechny pracovní dny v týdnu či po celý kalendářní měsíc. Poplatek za školní družinu je splatný 20. dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, za který se poplatek za školní družinu platí.

 

Ceník přípravného stupně je následující:

  • Docházka pondělí - pátek - celodenní docházka, 8:00 - 18:00 - 11.800,- Kč/měsíc.
  • Docházka pondělí - pátek - půldenní docházka, 8:00 - 13:00 nebo 13:00 - 18:00 - 7.800,- Kč/měsíc.

 

V případě úhrady školného bankovním převodem je číslo účtu školy 273170654/0300, vedený u ČSOB, a.s., variabilní symbol je číslo rodiny (= číslo smlouvy). Dnem úhrady je den připsání příslušné částky na účet školy.

 

Strava žáků Anglofonní základní školy je v tomto školním roce zajištěna ve školní jídelně při Základní škole Janského 2189 za cenu 31,- Kč za jeden oběd pro věkovou skupinu 6 - 10 let a za cenu 33,- Kč za jeden oběd pro věkovou skupinu 11 - 14 let. Rodiče žáků každý měsíc mezi 15. a 20. dnem měsíce pošlou na účet školní jídelny odpovídající částku za 23 obědů, tj. 713,- Kč/měsíc či 759,- Kč/měsíc. Přeplatky jsou po uzavření školního roku školní družinou vráceny zpět na účet rodičů (pokud není dohodnuto jinak). Při svolení s inkasní platbou je z Vašeho účtu zaúčtována částka rovnající se rozdílu mezi stravným následujícího měsíce a zůstatkem z předcházejícího měsíce.

 

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

Kudy k nám

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.