ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

 

Výše školného ve školním roce 2023/2024 bude 115.000,- Kč.

Ze školného jsou hrazeny učebnice i další učební pomůcky.

Pro druhé dítě poskytujeme 50% sourozeneckou slevu, třetí dítě v základní škole je zdarma!

Školné po zápisu školáka je možné uhradit několika způsoby:

 

  • Ve dvou splátkách, první splátka ve výši 8.500,- Kč splatná do 10 dnů od podpisu smlouvy po zápisu školáka a druhá splátka ve výši 106.500,- Kč splatná ke dni 1. června příslušného kalendářního roku, obě splátky školného za následující školní rok.

  • Ve třech splátkách, první splátka ve výši 8.500,- Kč se splatností do 10 dnů od podpisu smlouvy po zápisu školáka a druhá splátka ve výši 49.000,- Kč se splatností ke dni 1. června příslušného kalendářního roku, obě splátky školného za první pololetí následujícího školního roku a třetí splátka ve výši 57.500,- Kč se splatností k 1. prosinci příslušného školního roku za druhé pololetí příslušného školního roku.

Pokud je smlouva podepsána krátce před nebo po 1. červnu, rodiče zálohu neplatí a školné mohou uhradit buď v plné výši 115.000,- Kč nebo ve výši 57.500,- Kč na pololetí.   

Pozn.: V průběhu dalších školních roků je školné splatné k 1. červnu (v případě úhrady celé částky školného), případně ke dni 1. června a 1. prosince (v případě dvou splátek). Započitatelná záloha na školné se hradí pouze po zápisu školáka. 

 

V případě využití družiny s odpoledními aktivitami do 18:00 hod. je poplatek za školní družinu pro školní rok 2022/2023 v částce 5.200,- Kč za každý měsíc. Rodiče a škola se však mohou dopředu dohodnout na snížené částce poplatku za školní družinu v případě, že žák nebude školní družinu navštěvovat všechny pracovní dny v týdnu či po celý kalendářní měsíc. Poplatek za školní družinu je splatný 20. dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, za který se poplatek za školní družinu platí.

 

V případě úhrady školného bankovním převodem je číslo účtu školy 273170654/0300, vedený u ČSOB, a.s., variabilní symbol je číslo rodiny (= číslo smlouvy). Dnem úhrady je den připsání příslušné částky na účet školy.

 

Strava žáků Anglofonní základní školy je v tomto školním roce zajištěna ve školní jídelně při Základní škole Janského 2189 za cenu 34,- Kč za jeden oběd pro věkovou skupinu 6 - 10 let a za cenu 37,- Kč za jeden oběd pro věkovou skupinu 11 - 14 let. Rodiče žáků každý měsíc mezi 15. a 20. dnem měsíce pošlou na účet školní jídelny odpovídající částku za 23 obědů, tj. 782,- Kč/měsíc či 851,- Kč/měsíc. Přeplatky jsou po uzavření školního roku školní družinou vráceny zpět na účet rodičů (pokud není dohodnuto jinak). Při svolení s inkasní platbou je z Vašeho účtu zaúčtována částka rovnající se rozdílu mezi stravným následujícího měsíce a zůstatkem z předcházejícího měsíce.

 

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

Kudy k nám

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.