ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

Učitelé

Image

SAHIL BATHIJA

Ahoj vespolek!

Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Sahil Bathija a přestože jsem oficiálně občanem České republiky, pocházím stejně jako celá moje rodina z Indie. Studoval jsem na univerzitě ve Velké Británii a mám titul z oboru podmořské biologie a zoologie.

V tomto školním roce, který je mým druhým v Anglofonní základní škole, budu učit první, druhou a třetí třídu a zároveň budu hlavním učitelem. Loni jsem měl na starosti předškolní děti a družinu, odkud mě také rodiče znají. Jsem rád, že jsem letos dostal novou příležitost a užiji si další výzvu.

Před nástupem do Anglofonní školy jsem pracoval jako asistent učitele a administrativní pracovník v jednom předškolním zařízení, kde jsem vedl kroužky sportu a další lekce pro děti ve věku 4 až 6 let.

Ve svém volném čase rád cestuji, posiluji a hraji kriket. Moc rád pracuji s dětmi a těší mě, když u nich mohu pozorovat, jak rychle se ve svých znalostech zlepšují. Základem je, aby děti výuka bavila a do školy chodili rády!

Máte nějaký dotaz? Zastihnete mě na emailu sahil.bathija@anglozs.cz 

Image

ALEXEI O´BRIEN

Zdravím všechny. Mé jméno je Alexei O’Brien a pocházím z amerického Chicaga ve státě Illinois. Studoval jsem v Minnesotě na univerzitě Svatého Tomáše, kde jsem se zaměřil na muzea a historii. V Minnesotě jsem také absolvoval kurzy učitelství a začal vzdělávat ostatní.

Když mám volno, tak rád hraji na kytaru, píši své vlastní písničky a cestuji. Do Prahy jsem se přestěhoval loni kvůli své přítelkyni, která je Češka. Moc si tu užívám krásy a památky tohoto historického města.

Máte jakýkoliv dotaz? Zastihnete mě na emailu alexei.obrien@anglozs.cz.

Image

NICHOLAS DOYON

Zdravíčko! Jmenuji se Nicholas, zkráceně Nick, a pocházím z Rhode Island, což je nejmenší stát v USA. Sedm let jsem se živil jako učil v San Antoniu, než jsem se přestěhoval do České republiky a začal zde trénovat basketbal. Během prvního roku trénování jsem se zaměřil také na výuku angličtiny. Připravoval jsem na zkoušky studenty ve věku 19 až 21 let.

Miluju cestování, byl jsem již v 35 zemích a 26 státech Ameriky, přičemž se mi nejvíce líbilo v Panamě a na ostrovech v Řecku. Doma mám 300 litrové akvárium, které mi pomáhá relaxovat :-)

S přítelkyní provozujeme letní anglické tábory ve vesnici poblíž Hradce Králové, kde vyučujeme 50 dětí ve věku mezi 5 a 12 lety. V budoucnu bychom si rádi otevřeli kemp také v Krkonoších. Razím heslo, že učení je hlavně zábava. A snažím se ho dodržovat! 

Máte nějaký dotaz? Zastihnete mě na emailu nicholas.doyon@anglozs.

Image

LENKA STAŇKOVÁ

Ahoj, jmenuji se Lenka Staňková. Pocházím z kraje blanických rytířů.  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ jsem vystudovala v Plzni. Po studiu jsem odešla do Prahy, kde jsem v průběhu tří let vyučovala na základních školách.

Vyučovala jsem všechny základní prvostupňové předměty. Byla jsem třídní učitelkou. Učila jsem v klasických, i Montessori třídách. Z obou forem výuky se snažím využít to nejlepší. Mezi moje koníčky patřila stavba únikových her pro děti. Dále mě velmi baví plavání, turistika, hudba a četba. Přeji všem žákům, aby se jim ve škole líbilo a naučili se vše potřebné pro svou další úspěšnou cestu životem.

Máte nějaký dotaz? Zastihnete mě na emailu lenka.stankova@anglozs.cz

Image

MAREK ŠEDIVÝ 

Ahoj! Jmenuji se Marek Šedivý a pocházím z Benešova u Prahy. Po absolvování osmiletého gymnázia jsem vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací tělesná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

V rámci praxí jsem vyučoval všechny předměty ve všech ročnících na 1. stupni ZŠ. Mezi předměty, kterým se věnuji nejraději, patří prvouka, přírodověda, vlastivěda, český jazyk a tělesná výchova. Roli učitele vnímám jako obrovský potenciál nejen naplňovat zvídavé hlavičky znalostmi a vědomostmi, ale také učit děti dovednostem, postojům a hodnotám, které jim pomohou cestou dnešní i zítřejší společností k radostnému a plnohodnotnému životu. 

Mezi mé záliby patří sport, hudba pasivně i aktivně (hra na kytaru, zpěv), malování, výpravy do přírody, rodina, přátelé, společenské aktivity všeho druhu, škola, práce. 

Těším se, až se poznáme! Máte nějaký dotaz? Zastihnete mě na e-mailu marek.sedivy@anglozs.cz.

Image

RAAVI SINGH

Zdravíčko! Jmenuji se Raavi Singh, jsem z Indie a v Praze žiji už dva roky. Stejně dlouho také učím předškoláky. Do Anglofonní základní školy jsem nastoupila v prosinci roku 2011. Studovala jsem umění, což je také mým koníčkem. Ráda ho rozvíjím i u dětí. Je skvělé pozorovat jejich kreativitu, která se občas ze školního systému vytrácí. Učím angličtinu, umění a vše ostatní, co se týká předškolních dětí a družiny. 

Miluji cestování a vše, co k tomu patří! Budu ráda, pokud my dáte vědět vaši zpětnou vazbu nebo jakékoliv připomínky, které bychom spolu s ostatními učiteli mohli do výuky zapracovat a věci společně zlepšovat.

Image

ADÉLA BERANOVÁ

Ahoj! Jmenuji se Adéla Beranová, pocházím ze severočeského Mostu a v Praze žiji již tři roky. Na Západočeské univerzitě v Plzni jsem vystudovala Učitelství pro střední školy se zaměřením na Výtvarnou výchovu. Při studiu jsem získala certifikáty z Dějin umění, Mediální výchovy a Galerijní animace. Poté jsem pracovala v mateřské škole a vystudovala bakalářský stupeň na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Speciální pedagogika se zaměřením na Logopedii a Surdopedii. Pracovala jsem také jako asistent pedagoga na druhém stupni ZŠ a vedu výtvarný kroužek pro děti z prvního stupně. Nyní se nejvíce těším na výuku Českého jazyka. Ve výuce se snažím využívat moderních i alternativních vzdělávacích postupů, ráda střídám metody práce a nedílnou součástí mých hodin je diskuze a společné hledání řešení. 
Ve svém volném čase nejraději čtu, maluji, cestuji, chodím do galerií a setkávám se s přáteli. Mám ráda zvířata a výtvarné umění.
 
Moc se na Vás těším!
 
Prosím, neváhejte mne kontaktovat s jakýmkoli dotazem na emailu: adela.beranova@anglozs.cz

ING. KATARÍNA DVOŘÁKOVÁ

Ahoj, zdravím všechny rodiče i žáky. Jak už si podle jména můžete všimnout, tak pocházím ze Slovenska, konkrétně z Vranova nad Topľou. Vystudovala jsem tam ekonomickou školu a v roce 2008 odstátnicovala na Slovenské poľnohospodárske univerzite.

Od roku 2015 jsem předsedkyní správní rady právnické osoby provozující činnost školy. Vždycky mě ale lákalo učení, proto jsem v roce 2018 absolvovala kurz asistenta pedagoga a na naší škole začala tuto funkci vykonávat. V současnosti podporuji žáky při výuce českého jazyka, matematiky, prvouky a dalších předmětů.

Máte jakýkoliv dotaz? Zastihnete mě na emailu katarina.dvorakova@anglozs.cz

Image

JUDR. MGR. ZDENĚK DVOŘÁK, PH.D

Zdravím vás! Jmenuji se Zdeněk Dvořák a jsem ředitelem naší malé školy. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a následně absolvoval obor psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. Aktuálně studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor učitelství pro 1. stupeň, abych nabral další zkušenosti a získal lepší vhled do práce pedagogů. Mám za sebou i dvouleté studium na univerzitě ve Walesu. Od roku 2008 jsem pracoval v zahraniční nadnárodní společnosti a byl jsem v každodenním kontaktu se zahraničními kolegy.

Původně jsem přemýšlel, jestli se nepřestěhuji kvůli práci i lepším možnostem vzdělání pro své dva syny do Velké Británie. Nakonec jsem se ale rozhodl zůstat a měl jsem tedy prostor založit naši Anglofonní základní školu. Díky vystudovanému oboru psychologie mám zájem o vzdělávání, praxe v právu mi zase usnadnila práci v administrativně-právních náležitostech týkajících se založení a chodu školy.

Máte nějaký dotaz? Zastihnete mě na emailu zdenek.dvorak@anglozs.cz

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

Kudy k nám

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.